BẬC CÁNH MỀM

Go down

CHÀO TINH TẤN BẬC CÁNH MỀM

Bài gửi  haquangto on Mon Jan 18, 2010 7:38 pm

bài 1: Lịch Sử Đức Phật Thích Ca
Từ Sơ Sanh Đến Xuất Gia

Đức Phật Thích Ca tên thật là Tất Đạt Đa hiệu là Thích Ca. Ngài là con Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia ở thành Ca Tỳ La Vệ thuộc xứ Ấn Độ. Thái tử sinh nhằm ngày trăng tròn tháng hai lịch Ấn Độ, trong vườn Lâm Tỳ Ni, nơi hoàng hậu Ma Gia đang dạo chơi. Nước ta kỷ niệm Phật Đản Sinh ngày rằm tháng Tư Âm Lịch. Ngài có ba mươi hai (32) tướng tốt báo trước ngài sẽ xuất gia thành Phật.

Ngài rất thông minh và giỏi về võ nghệ cũng như văn chương nên các bậc thầy đều phải phục. Mặc dầu Thái Tử sống trong cung điện nguy nga cao sang tuyệt đỉnh, được sự nuông chiều săn sóc đủ mọi điều của Vua cha, nhưng vì thương mọi người, mọi loài đang sống trong cảnh khổ đau bịnh tật, chết chóc nên Thái Tử luôn luôn lộ vẻ u buồn, băn khoăn lo lắng cho việc cứu độ quần sinh.

Năm 17 tuổi, Thái Tử vâng lệnh Vua cha cưới nàng Da Du Đà La làm vợ, và sinh được một người con tên là La Hầu La.

Lo ngại trước lời tiên đoán của A-Tư-Đà, sợ Thái Tử xuất gia, nên Vua ngăn cấm không cho Ngài tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, sau nhiều lần khẩn cầu, Vua Tịnh Phạn phải cho Thái Tử ra ngoài thành dạo chơi. Được tiếp xúc và chứng kiến những cảnh khổ vì sanh, già, bệnh và chết chóc, lòng Thái Tử càng ưu tư thêm trước những khổ đau của nhân loại.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ngài quyết định phải xuất gia tìm đạo cứu khổ cho chúng sanh. Nửa đêm mùng tám tháng Hai Âm Lịch, sau buổi yến tiệc linh đình của Hoàng cung, mọi người đang say ngủ, Ngài từ giã vua cha, vợ con và hạnh phúc gia đình cùng với Xa-Nặc thắng ngựa Kiền Trắc vượt thành ra đi tìm chân lý cứu độ nhân loại. Lúc ấy Ngài được 19 tuổi.bài 2: Bài SÁM HỐI

Sám hối là tự mình nhận lỗi lầm mình đã làm nên và nguyện sẽ sửa đổi, không tái phạm. Bài Sám Hối Phát Nguyện được chia làm ba đoạn với ý nghĩa của từng đoạn như sau:

1- Đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca,
Phật A Di Đà,
thập phương chư Phật,
vô lượng Phật Pháp
cùng Thánh Hiền Tăng.
Đoạn này có nghĩa là: Đệ tử kính lạy Phật, Pháp, và Tăng.

2- Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
nghiệp chướng nặng nề,
tham giận kiêu căng,
si mê lầm lạc,
ngày nay nhờ Phật,
biết sự lỗi lầm,
thành tâm sám hối,
thề tránh điều dữ,
nguyện làm việc lành,
ngữa trông ơn Phật,
từ bi gia hộ,
thân không tật bệnh,
tâm không phiền não,
hàng ngày an vui tu tập,
phép Phật nhiệm mầu,
để mau ra khỏi luân hồi,
minh tâm kiến tánh,
trí huệ sáng suốt,
thần thông tự tại.

Đoạn này có nghĩa là: Nhờ Phật dạy nên con biết được tội lỗi, con xin nguyện sám hối.

3- Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
cha mẹ anh em,
thân bằng quyến thuộc,
cùng tất cả chúng sanh,
đều trọn thành Phật đạo.

Đoạn này có nghĩa là: Con xin nguyện cứu độ thân bằng quyến thuộc và chúng sanh đều được thành Phật.

Bài Sám Hối Phát Nguyện có nghĩa là: Đứng trước Phật, Pháp, Tăng con xin ăn năn và chừa bỏ tất cả lỗi lầm, nguyện theo lời Phật dạy làm lành, lánh ác, cố gắng tu tập để cứu độ gia đình cùng tất cả chúng sanh đều được thành Phật.

bài 3: BỐN LỜI NGUYỆN

Lời nguyện là lời tự hứa với chính mình và cố gắng thực hiện lời đã hứa.

Ý nghĩa của bốn lời nguyện:

1. Chúng sanh không số lượng - thệ nguyện đều độ khắp.

Có nghĩa là: Chúng sanh vô số kể, nguyện sẽ cứu giúp tất cả mọi người và mọi loài thoát khỏi vòng sanh tử.

2. Phiền não không cùng tận - thệ nguyện đều dứt sạch.

Có nghĩa là: Phiền não nhiều không kể hết, nguyện với chính mình sẽ dứt bỏ tất cả phiền não.

3. Pháp môn không kể xiết - thệ nguyện đều tu học.

Có nghĩa là: Phật Pháp thì rất nhiều, nguyện với chính mình sẽ quyết tâm học hỏi và tu tập.

4. Phật đạo không gì hơn - thệ nguyện được viên thành.

Có nghĩa là: Quả Phật là cao cả hơn hết, nguyện sẽ đạt thành.

Ý nghĩa bốn lời nguyện:
Người Phật Tử chân chính phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, diệt trừ hết phiền não, tu học các Pháp môn để thành đạo quả.

bài 4: BA TỰ QUY

1. Tự quy y Phật
xin nguyện chúng sanh
thể theo đạo cả
phát lòng vô thượng.

Xin phát nguyện quy y Phật và nguyện cùng với tất cả chúng sanh theo đạo cao cả mà phát tâm rộng lớn.

2. Tự quy y Pháp
xin nguyện chúng sanh
thấu rõ kinh tạng
trí huệ như biển.

Xin phát nguyện quy y Pháp và xin nguyện cùng với tất cả chúng sanh thấu hiểu tất cả kinh sách, trí huệ được lớn như biển cả.

3. Tự quy y Tăng
xin nguyện chúng sanh
thống lý đại chúng
hết thảy không ngại.

Xin phát nguyện quy y Tăng và xin nguyện cùng với tất cả chúng sanh hòa hợp rộng lớn thì không có gì trở ngại cả.

bài 5: Hồi hướng công đức

Hồi hướng công đức là lời nguyện đem công đức tu hành và tụng niệm của mình có được để cứu giúp chúng sanh.

1. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả.

Nguyện đem công đức tu hành và tụng niệm của mình san sẻ cho tất cả chúng sanh.2. Đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo.

Để cùng đạt được quả Phật.

bài 6: EM NIỆM PHẬT

Các em đến với Đoàn việc trước tiên là các em phải thực hành điều luật thứ nhất của Oanh Vũ: Em Tưởng Nhớ Phật. Các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn cho các em phương pháp niệm Phật để các em gần Phật. Trước khi niệm Phật các em cần phải biết rõ ý nghĩa và phương pháp niệm Phật.Niệm Phật Là Gì ?

Niệm Phật là tưởng nhớ tới danh hiệu của các Đức Phật, hình dung các tướng tốt và lời dạy của chư Phật để cố gắng noi theo tu học.

Niệm Phật Phải Thế Nào ?

Khi niệm Phật lòng em phải chăm chú tưởng nhớ chư Phật, không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác.

Có Mấy Cách Niệm Phật?

Niệm Phật có nhiều cách, có thể niệm lớn, niệm thầm, niệm bằng cách im lặng và tưởng tượng v.v..

Nhưng các em chỉ cần biết hai cách căn bản nhất:
- Mật Niệm: Niệm thầm không cần phát ra tiếng.
- Tụng Niệm: Niệm lớn như lúc tụng kinh lễ Phật.

Niệm Phật Có Lợi ích Gì?

Niệm Phật sẽ làm cho lòng mình lắng dịu, không suy nghĩ xằng bậy, nhớ lời Phật dạy, trí được sáng suốt, tâm nghĩ điều lành, tránh xa điều ác hại mình hại người.

Khi niệm Phật các em cảm thấy được gần Phật, quên buồn phiền và tạo được phước lành về sau.

Niệm Phật để các em luôn luôn nghĩ đến Phật, làm việc lành, tránh xa việc dữ, tập làm các đức tính của chư Phật và chư Bồ Tát. Có được như vậy, các em mới thể hiện đức tánh của người con Phật để làm phương châm chung cho Đạo Pháp.

bài 7: EM NIỆM PHẬT

Các em đến với Đoàn việc trước tiên là các em phải thực hành điều luật thứ nhất của Oanh Vũ: Em Tưởng Nhớ Phật. Các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn cho các em phương pháp niệm Phật để các em gần Phật. Trước khi niệm Phật các em cần phải biết rõ ý nghĩa và phương pháp niệm Phật.Niệm Phật Là Gì ?

Niệm Phật là tưởng nhớ tới danh hiệu của các Đức Phật, hình dung các tướng tốt và lời dạy của chư Phật để cố gắng noi theo tu học.

Niệm Phật Phải Thế Nào ?

Khi niệm Phật lòng em phải chăm chú tưởng nhớ chư Phật, không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác.

Có Mấy Cách Niệm Phật?

Niệm Phật có nhiều cách, có thể niệm lớn, niệm thầm, niệm bằng cách im lặng và tưởng tượng v.v..

Nhưng các em chỉ cần biết hai cách căn bản nhất:
- Mật Niệm: Niệm thầm không cần phát ra tiếng.
- Tụng Niệm: Niệm lớn như lúc tụng kinh lễ Phật.

Niệm Phật Có Lợi ích Gì?

Niệm Phật sẽ làm cho lòng mình lắng dịu, không suy nghĩ xằng bậy, nhớ lời Phật dạy, trí được sáng suốt, tâm nghĩ điều lành, tránh xa điều ác hại mình hại người.

Khi niệm Phật các em cảm thấy được gần Phật, quên buồn phiền và tạo được phước lành về sau.

Niệm Phật để các em luôn luôn nghĩ đến Phật, làm việc lành, tránh xa việc dữ, tập làm các đức tính của chư Phật và chư Bồ Tát. Có được như vậy, các em mới thể hiện đức tánh của người con Phật để làm phương châm chung cho Đạo Pháp.

bài 8: các mẫu truyện đạo
Chuyện Tiền Thân:

CON THỎ MẾN ĐẠO

Ngày xưa có một con thỏ rất thông minh và ngoan ngoãn. Ngày đêm thường quanh quẩn bên một Đạo Sĩ tu hành trong rừng để nghe giảng kinh kệ. Thường ngày thỏ đi kiếm hoa quả về dâng cho Đạo Sĩ đúng vào giờ ngọ.

Được ít lâu bỗng nhiên trời đổi khí hậu, gió mưa tầm tã lạnh đến tận xương nên hoa quả đều thúi rụng hết. Thỏ đi kiếm khắp nơi nhưng không có thức ăn để dâng cho Đạo Sĩ. Vì thế Đạo Sĩ phải chịu đói rét, chịu cực khổ. Ngài định thu dọn đồ đạc trở về chùa một thời gian rồi sẽ lên rừng tu luyện lại trong mùa Xuân tới.

Biết được ý định của Đạo Sĩ, thỏ vô cùng buồn bả, vì nếu Đạo Sĩ đi rồi thì thỏ ở lại một mình không ai giảng cho thỏ nghe câu kinh tiếng kệ để tu học. Thỏ nghĩ bụng rằng lâu nay Thầy ta thường ngày giảng dạy ta, bây giờ Thầy gặp cơn hoạn nạn thế này mà ta không cứu giúp thì còn gì buồn tủi cho bằng. Nghĩ xong thỏ chạy biến vào rừng để kiếm thức ăn nhưng không tìm đâu ra được thức ăn. Thỏ buồn bả trở về nói với Đạo Sĩ rằng:

- Thưa ngài con đã kiếm được thức ăn xin ngài nhóm lửa lên để nướng thức ăn con vừa kiếm được.

Đạo Sĩ nghe theo lời thỏ, lấy củi nhóm lửa. Khi ngọn lửa bốc cao đỏ rực thì con thỏ lanh lẹ lao vào lửa mà thưa rằng:

- Món ăn chính là con đây xin ngài dùng cho đỡ đói.

Đạo Sĩ hoảng hồn vội ôm thỏ đem ra và hỏi thỏ tại sao lại làm như vậy. Thỏ sụt sùi thưa rằng:

- Con mang ơn Ngài quá nhiều, ngày nay gặp cơn đói rét ngài phải tạm rời bỏ nơi này lòng con không yên, nên con xin hiến thân con để ngài dùng cho qua ngày khỏi bỏ dỡ việc tu hành.

Đạo Sĩ nghe thỏ nói lấy làm cảm động, thương mến thỏ hơn xưa và bỏ ý định trở về chùa, ở lại rừng tu hành không sợ đói khát cực khổ.

Con thỏ mến đạo này là tiền thân của đức Phật Thích Ca.

Mẫu Chuyện Đạo:

HOÀNG TỬ NHẪN NHỤC VÀ LÒNG HIẾU THẢO

Xưa có một vị Hoàng Tử tên là Nhẫn Nhục, tướng tốt, thông minh, và giàu lòng thương người. Đối với cha mẹ, Ngài hết sức kính trọng, hiếu thảo và không bao giờ từ chối một việc gì mà có thể làm cha mẹ vui lòng.

Một ngày kia vua cha đau nặng, thuốc thang chạy chữa hết phương mà bệnh cũng không lành. Hoàng Tử lo buồn lắm nên Ngài mời các quan trong triều họp lại để xem có ai chỉ cách cứu chữa vua cha. Trong triều có một vị quan gian ác muốn giết chết Hoàng Tử để cướp ngôi sau khi vua mất. Vị quan gian ác này liền đứng lên thưa rằng:

- Thưa Thái Tử, bệnh của nhà vua chỉ có một thứ thuốc có thể chữa được nhưng rất khó kiếm.

Hoàng Tử vui mừng và hỏi:

- Chẳng hay thuốc ấy là thuốc gì, nếu chữa được cho vua cha lành bệnh thì khó mấy tôi cũng tìm cách kiếm cho được.

Vị quan gian ác thưa:

- Đó là não của một người mà từ nhỏ đến lớn rất có hiếu với cha mẹ và biết thương yêu mọi người.

Hoàng Tử nói:

- Vậy não tôi có được không? có thể đem dùng cứu cha tôi lành bệnh không.

Kẻ gian thần mừng rỡ nhưng giả bộ làm mặt buồn bả mà thưa rằng:

- Thưa có thể được, còn ai hiếu thảo và giàu lòng thương hơn Ngài. Nhưng chúng tôi chẳng dám làm việc ấy vì Ngài là một người con hiếu thảo và biết thương người làm sao có người đành tâm thấy Ngài hy sinh như vậy được.

Hoàng Tử khẳng khái trả lời:

- Nếu tôi chết mà cứu được vua cha thì lòng tôi vô cùng sung sướng, xin ông đừng lo ngại gì cả.

Nói xong Hoàng Tử truyền lệnh đem cắt đầu mình và lấy não đem hòa thuốc cho vua cha uống. Lòng hiếu thảo của Hoàng Tử động đến trời đất nên chén thuốc hóa ra hiệu nghiệm, và sau khi uống xong, vua cha liền lành bệnh ngay.

Hoàng Tử Nhẫn Nhục là một kiếp trước của Đức Phật Thích Ca.

Chuyện Tiền Thân:

NGƯỜI LÀNH ÍT CÓNgày xưa, có một chàng trai bề ngoài có vẻ tiều tụy nhưng lại rất thông minh và có phép thuật nên hiểu được tiếng nói của các loài chim muông.

Chàng tìm đến một nơi thanh tịnh để tu học, nhưng ý muốn bất thành nên chàng phải đem thân đi ở mướn với một kẻ giàu có, làm nghề bán hàng dạo khắp nơi để sinh sống.

Một hôm người chủ và chàng dừng chân dưới một gốc cây lớn để nghỉ mát và dùng cơm trưa. Bỗng một bầy quạ từ đâu bay tới đậu đầy cây và kêu la om sòm. Chàng trai nghe đàn quạ kêu chỉ ngồi cười không nói gì cả. Điều đó làm cho người chủ lấy làm lạ, nhưng không nói gì cả.

Tối đến, người chủ gọi chàng trai đến hỏi chuyện ban trưa:
- Này em, hồi trưa tại sao khi nghe quạ kêu em lại cười ?

Nghe người chủ hỏi chàng trai thưa thật rằng:
- Thưa ông, nhờ có học phép nên tôi biết rõ tiếng kêu của đàn quạ, chúng đói muốn ăn thịt ông mà chẳng biết làm sao, chúng xúi tôi giết chết ông, trước để đoạt viên ngọc quý trong túi ông và sau chúng ăn thịt ông cho đỡ đói.

Nghe xong người chủ cả kinh nhưng thấy chàng trai thật thà nên trong bụng bớt lo, liền gạn hỏi:
- Nếu biết vậy tại sao em không giết tôi để lấy viên ngọc quý mà làm giàu?

Chàng trai vội vàng đáp rằng:
- Thưa ông, ngọc quý và tiền bạc của ông không phải mồ hôi nước mắt của tôi tạo nên, giết người đoạt của là một việc làm tàn ác. Hơn nữa lâu nay ông giúp đỡ tôi, lẽ nào vì lòng tham lam mà tôi quên mất tình nghĩa.

Nghe xong người chủ hết lòng kính phục, từ đó nuôi nấng chàng trai như em ruột, cho tiền của để làm kế sinh nhai.

Chàng trai trọng mạng khinh tài trên đây là tiền thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

_________________
chào các anh chị em áo lam thân mến!
   quảng khởi - hà quang tố
avatar
haquangto
Admin

Tổng số bài gửi : 206
cảm ơn : 0
Join date : 13/12/2009
Age : 29
Đến từ : canh long tu

http://gdptcanhlong.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết